1. Továrna na krajky Anton Gottschald, Nejdek

Firma Anton Gottschald & Co. Nejdek, Krušné hory,
c.k zemská oprávněná továrna na krajky.
Výroba a obchod s krajkami v českém západním Krušnohoří.


Překlad Blanka Nováčková


Tento článek má poskytnout alespoň částečnou představu o dějinách jedné firmy a s ní provázané rodiny.

Ohlédnutí

Úvodem musím předeslat, že to, co se s firmou Anton Gottschald &Co.dělo po 2. světové válce, zda a kdy zanikla, zda je ještě vůbec možné najít nějaké členy rodiny z pozdějších generací rodiny Kunzmannových, zůstává nadále zahaleno tajemstvím.
Až do r. 1926 se dají dějiny vystopovat. Následné události se navzdory intenzivnímu pátrání nepodařilo zachytit. Firma byla jednou z nejstarších, které se v Čechách zabývaly výrobou a obchodem s krajkami. Měla filiálky ve Vídni, Budapešti, Miláně a v Plavnu / Sasko, kde se stopy ztrácejí.

Mým hlavním zájmem je jednak zmapovat historii firmy, ( zakladatelé, střídání vlastníků, počtu zaměstnanců) a jednak zjistit, do jaké míry je firma provázána s mojí větví Kunzmannů. Bohužel se podařilo nalézt jen velice málo fotografií lidí nebo obydlí, natož pak obrazy, o kterých je řeč v následujícím článku..
Je to rozsáhlý projekt, který se snaží přiblížit některé aspekty tehdejšího rodinného i hospodářského života.

Východiskem mého bádání se stal článek uveřejněný v časopise Deutsche Zeitung Bohemia“ z 12. ledna 1936, str. 6 a potom kniha „Dějiny města Nejdek“, ve které jsem narazil na stranách 281 až 283 na další odkazy.
Pátrání po lékaři a pruském dvorním radovi Johannu Heinrichu Kunzmannovi , o kterém je v článku rovněž zmínka a který r. 1775 zemřel v Berlíně, nepřineslo bohužel očekávaný výsledek.
Pátrání v matrikách a rozličných archivech bylo časově značně náročné. Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mi byli při mém pátrání jakýmkoliv způsobem nápomocni, zejména pak panu Ullrichu Möckelovi ( vydavatel Grenzegängers), panu Pavlu Andrsovi z občanského sdružení JoN Nejdek, panu Heinzu Heidlerovi, paní Anitě Donderer a panu Josefu Grimmovi z Neudeker Heimatmuseum v Augsburgu.

Kdybyste snad, milí čtenáři, čirou náhodou mohli poskytnout jakékoliv informace k našemu tematu, byl bych za ně velice vděčný.

Zeitungsartikel über die Firma Anton Gottschald & Co. in Neudek
Ehrenschild Sudetendeutschen Gewerbefleisses – Das Vaterhaus der Spitzenklöppelei

Bildquelle: Deutsche Zeitung Bohemia” vom 12. Januar 1936, Seite 6

 
 

Poznámky

Rodová linie popsaná v článku se táhne ke Christianu Kuntzmannovi (*30.1.1703). Má přímá linie vychází pak od jeho bratra Johanna Jakoba Kuntzmanna (*24.1.1708).
Otcem obou byl Johann David Kuntz (*12.7.1671). Jeho otcem byl Christoff Kuntz (* ca 1630, který se r,.1656 oženil s Magdalenou Baumgerdtl (* ca 1633).

Následuje doslovný je přepis článku uveřejněného ve výše zmíněném časopise. U osob, o kterých se článek zmiňuje, byla dodatečně doplněna dohledatelná data.

Čestný štít sudetoněmecké živnostenské píle.

Rodný dům paličkovaných krajek.

Anton Gottschald &Co, Nejdek, založeno 1750

Jednou z nejstarších sudetoněmeckých firem a úplně nejstarší firmou zabývající se výrobou ručních krajek je firma Anton Gottschald &Co v Nejdku. Byla založena Antonem Gottschaldem z Jelení u Nejdku v r. 1750, tj. před 186 lety.

Jeho syn a následník Jakob provdal svou dceru Ludmillu Susannu (*24.2.1774) za Johanna Josefa Kunzmanna (*7.7.1773) krajkáře z Rolavy (Sauersack), a protože Jakob Gottschald neměl žádné mužské potomky, spojily se obě firmy pod názvem “Anton Gottschald & Co.”
Od té doby se firma předávala z otce na syna a je dodnes v nepřetržitém vlastnictví rodiny Kunzmannů. Současní majitelé představují již sedmou generaci majitelů.
Samotná rodina Kunzmannů pochází původně ze Saska. Jejich původ se dá vysledovat do 13. století. Patřili k nim tak významné osoby jako lékař a pruský dvorní rada Johann Heinrich Kunzmann, který zemřel r. 1775 v Berlíně. Jedna větev rodu Kunzmannů přesídlila v době rozmachu hornictví do Rolavy v Krušných horách, a jejich jméno se díky šikovnosti členů rodiny začalo psát jako Kunstmann.

V době nástupu výroby ručních paličkovaných krajek a úpadku hornictví se rodina pustila do výroby krajek, až se konečně v r. 1790, jak už bylo řečeno, díky sňatku spojili s firmou Gottschald. V r. 1846 přesídlila firma Anton Gottschald & Co do Nejdku , a tam její tehdejší majitel Kaspar Josef Kunzmann (* 6.7.1814, syn Ludmilly Kunzmann , roz. Gottschald) nabyl domovské právo.
Tento muž přesídlil o několik let později do Vídně, kde zřídil filiálku firmy Gottschald, zatímco jeho syn Felix Karl Kunzmann (* 24.3. 1842) nadále vedl firmu v Nejdku. Byl zde 25 let starostou a byl mu udělen rytířský kříž řádu císaře Františka Josefa Firma Gottschald vlastnila od počátku do poloviny minulého století filiálky v Miláně a Budapešti.

Firma se může pyšnit tím, že vlastní olejomalby všech majitelů počínaje zakladatelem Antonem Gottschaldem a konče předposledním majitelem Josefem Kunzmannem, který zemřel v r. 1923 a po světové válce založil také tkalcovnu na stuhy. Tento podnik musel být ovšem počátkem krize uzavřen.

Koncem minulého století se firma zaměřila na export, vyváželo se především do severní Ameriky. R. 1924 se vídeňský podnik odtrhl od nejdeckého.
Nynější majitelé nejdecké firmy založili pak v r. 1926 v Plavnu pobočku , která se z technických důvodů r. 1934 osamostatnila. Dnešními majiteli obou firem jsou bratři Kunzmannové, přičemž kmenový nejdecký podnik patří pánům Josefovi a Leovi Kunzmannovým, zatímco firmu v Plavně vlastní pan Heinrich Kunzmann.

Firma vyrábí ručně paličkované krajky a veškeré s tím související zboží , jako jsou ubrusy, přehozy, všech velikostí, motivy, záclony, závěsy, story, ručně paličkované svetříky . Kromě toho firma vyrábí i „bobbinetové“ zboží, jako jsou apretované vyšívané tylové ubrusy, krajky a dečky.

Firma Gottschald zažila dobré i zlé časy. Po převratu v r. 1918 se veškerý kapitál nacházel ve Vídni , další ránu v posledních letech představovala deflace v r. 1923, na což firma, která musela splatit staré úvěry v tvrdé měně, dodnes doplácí, dále během krize klesl značně obrat. Ale můžeme snad říci jen tolik, že se podnik opět pomalu staví na nohy.


Náhled do historie rodiny

Podle časopiseckého článku přišli Kunzmannové ze Saska, přičemž si v tomto ohledu nejsem jist, o které místo nebo město v onom 13. století konkrétně století šlo.

Roku 1470 byly objeveny bohaté zásoby stříbra ve Sněžné ( Schneeberg) a r. 1491 v dnešním Annaberg – Buchholz , což vedlo k druhé „ stříbrné horečce“. Díky ní začaly ožívat i hřebeny středních a západních Krušných hor.
V tomto období rozkvětu hornictví přesídlila jedna větev Kunzmannů ze Saska do Rolavy (Sauersack), v tehdejších Čechách ( Böhmen). Ale jak upadal význam hornictví, přesedlala tato větev na výrobu a obchod s ručně paličkovaným zbožím.


Jedna z nejstarších firem, která se v té době výrobou a obchodem s krajkami zabývala, byla firma Anton Gottschald & Co. Založena byla r. 1750 v Jelení.
Pátrání k předchozímu článku ukázalo, že Anton Gottschald ( 1763) vzhledem k datu narození těžko mohl firmu založit , protože mu v té době bylo 17 let. Zakladatelem musel být tudíž být jeho otec Jakob ( 21.6.1731), přičemž patrně použil do názvu firmy jméno svého syna.
Ani datum založení firmy není možná správné, protože ve starších pramenech je uveden rok 1780.
Anton Gottschald ( 6.3.1763) se patrně neoženil a neměl děti a patrně dal firmě pouze jméno. V matrikách se k němu nedají dohledat žádné údaje.
Jakob Gottschald ( 21.6.1731), zakladatel firmy, se oženil s Annou Reginou Ullmanovou (20.12.1740). Měli jedinou dceru Ludmillu, která se r. 1794 provdala za obchodníka s krajkami Josefa Kunzmanna z Rolavy ( Sauersack). Obě firmy se sloučily pod jménem A. Gottschald &Co. Od té doby přecházelo její vlastnictví z otce na syna a tak zůstala v majetku této větve Kunzmannů.

Z této větve rodiny pocházel rovněž Johann Heinrich Kunzmann, který se přestěhoval ze Saska do Berlína. K této větvi se mi bohužel podařilo nalézt pouze sporadické informace. Jeden odkaz se nachází v knížce „ Křesťanství – stát – kultura, akta kongresu mezinárodní společnosti výrobců závojů v Berlíně, březen 2006, str. 655 a 662.

V 70. letech se při bourání domů v Berlíně našla v sutinách knížečka, a na lístku v ní založeném byly následující údaje o konfirmantce Augustě Kunzmannové:
Tato byla dcerou Johanna Heinricha Kunzmanna (1755 – 1858), tajného rady a praktického lékaře Wilhelma ( pozdějšího císaře) a jeho manželky paní Caroliny Luisy roz. Schiller (1788 – 1863)
Augusta byla konfirmantka, která se vzdělávala u evangelického teologa Friedricha Schleiermachera.

Augusta Kunzmannová ( nar. ca 1815 se provdala 18. 1. 1837 za Hermanna Heinricha Wesenisse, majitele továrny a lékárny v Postupimi, Naunerstr.
Další stopa vede do Plavna, kde Heinrich Leo ( Heinz) Kunzmann, syn Josefa Karla Kunzmann ( ženatý s Marthou Barbarou, roz. Wolfovou) otevřel roku 1923 pobočku firmy Anton Gottschald, Nejdek.
Na tomto místě bychom měli poznamenat, že řada členů rodiny Kunzmannů z Rolavy, Nejdku, Vídně a Plavna byla uaž rozeseta po celé zemi a proto je velice těžké udělat si ucelenou představu o rodinných vazbách až po současnost.
Část textu pochází z knihy: Marie Vránová, Krušnohorská paličkovaná krajka, Erzgebirgische Klöppelspitze, Krajské muzeum Karlovy Vary 1004, str. 20.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *